Mercedes bị lỗi màn hình HDU

0
291
Mercedes bị lỗi màn hình HDU
Mercedes bị lỗi màn hình HDU

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES

Thông cáo số: LI54-10_P-062091

Dòng xe ( Model):
[​IMG]

Nội dung thông cáo ( Situation):

– Thông cáo này dành cho dòng xe Mercedes bị lỗi màn hình HDU sau khi xe chạy quá tốc độ 20km/h.

– The head unit (HU) display fails shortly after the vehicle starts to move when the speed first exceeds 20km/h.

Nguyên nhân ( Cause): 

– Do lỗi điện tử trong đầu tiếp nối ắc quy dự phòng “K114’’. Hoặc lỗi điện tử trong ắc quy dự phòng chức năng khởi động/ dừng ECO.

– 1. Electrical fault in backup battery coupling relay “K114”

2. Electrical fault in ECO start/stop function backup battery.

Giải pháp (Correction): 

– Thực hiện các hướng dẫn đính kèm trong thông cáo.

– Follow the instructions attached in the announcement.

Hướng dẫn khắc phục chi tiết tại đây.