Mercedes bị lỗi một số chức năng điều khiển cửa kính phía trước

0
422
Mercedes bị lỗi một số chức năng điều khiển cửa kính phía trước
Mercedes bị lỗi một số chức năng điều khiển cửa kính phía trước

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES

Thông cáo số: LI77-40_P-055045

Dòng xe ( Model):
[​IMG]Nội dung thông cáo ( Situation):

– Thông cáo này dành cho dòng xe Mercedes bị lỗi một số chức năng điều khiển cửa kính phía trước.

– Various function failures in the door control (only front doors affected).

Nguyên nhân ( Cause): 

– Do điện áp điều khiển cửa dưới 5V dẫn đến một số lỗi chức năng.

– Waking of the door control units with a simultaneous voltage dip in the power supply (< 5 V) can cause the above function failures under certain circumstances.

Giải pháp (Correction): 

– Thực hiện các hướng dẫn đính kèm trong thông cáo.

– Following instructions in the announcement.

Hướng dẫn khắc phục chi tiết tại đây.