Mercedes bị rung lắc hoặc phát ra tiếng ồn

0
415
Mercedes bị rung lắc hoặc phát ra tiếng ồn
Mercedes bị rung lắc hoặc phát ra tiếng ồn

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES

Thông cáo số: LI42-20_P-052990

Dòng xe ( Model):
[​IMG]Nội dung thông cáo ( Situation):

– Thông cáo này dành cho dòng xe Mercedes bị rung lắc hoặc phát ra tiếng ồn từ khu vực phanh sau dù phanh không hoạt động.

– Squeaking, scraping or rattling noises from area of rear wheel brake without brake actuation.

Nguyên nhân ( Cause): 

– Do má phanh đỗ xe chạm vào đĩa phanh. Hoặc đĩa startor trượt và chạm vào đĩa phanh theo chiều dọc. Hoặc khóa mửo rộng đã hoạt động.

– Brake shoes of the parking brake touch the inside of the brake disk bowl in the axial direction. Or Stator clip has slipped and touches the inside of the brake disk bowl in the axial direction. Or Expansion lock has play.

Giải pháp (Correction): 

– Thực hiện các hướng dẫn đính kèm trong thông cáo.

– Following instructions in the announcement.

Hướng dẫn khắc phục chi tiết tại đây.