Mercedes bị tắt máy khi xe dừng đèn tín hiệu

0
328
Mercedes bị tắt máy khi xe dừng đèn tín hiệu
Mercedes bị tắt máy khi xe dừng đèn tín hiệu

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES

Thông cáo số: LI07-08_P-056434

Dòng xe ( Model):
[​IMG]Nội dung thông cáo ( Situation):

– Thông cáo này dành cho dòng xe Mercedes bị tắt máy khi xe dừng lại bên đường, dừng tín hiệu giao thông. Xe dừng lại trước khi động cơ tắt máy

– Engine intermittently shuts off when the vehicle is stopped for some time at a stop sign, traffic signal or similar traffic situation. Vehicle is at stand still at idle before engine turns off.

Nguyên nhân ( Cause): 

– Mô hình tính toán cho hệ thống pha trộn trong suốt quả trình tái tạo EVAP trong một số trường hợp làm động cơ tắt máy .

– The calculation model for mixture formation during EVAP regeneration function in certain specific conditions causes the engine to shut off..

Giải pháp (Correction): 

– Cập nhật phần mềm cho bộ điều khiển động cơ xăng.

– Please download the following AddOns for Xentry Diagnosis and update the software for the gasoline engine MED 17.7 control module.

Hướng dẫn khắc phục chi tiết tại đây.