Mercedes có bộ biến mô không thể xả được nhớt

0
456
Mercedes có bộ biến mô không thể xả được nhớt
Mercedes có bộ biến mô không thể xả được nhớt

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES

Thông cáo số: LI27-20_P-061496

Dòng xe ( Model):
[​IMG]Nội dung thông cáo ( Situation):

– Thông cáo này dành cho dòng xe Mercedes có bộ Biến mô không thể xả được nhớt vì xoay sai vị trí ốc xả trên lỗ quan sát.

– Torque converter cannot be drained due to misalignment of drain plug and access hole in bell housing.

Nguyên nhân ( Cause): 

– Do thay đổi sản xuất bộ phận cát te bánh đà không phải khiếm khuyết.

– Change in production to bell housing. This is a production change not a defect. This is not cause for a Warranty claim..

Giải pháp (Correction): 

– Mở và đóng nút xả từ lỗ tiếp xúc bên trong hộp số. Chât slỏng sẽ chảy qua lỗ thoát nước bình thường. Sau khi xả đảm bảo rằng đã xả hết chất lỏng bên trong hộp số.

– Open and close the drain plug from a side access hole in the transmission. Fluid will drain through the normal drain hole. Following draining, be sure to clean transmission fluid that has ended up inside the bell housing.

Hướng dẫn khắc phục chi tiết tại đây.