Mercedes có chế độ tắt máy khi dừng đèn đỏ không hoạt động

0
430
Mercedes có chế độ tắt máy khi dừng đèn đỏ không hoạt động
Mercedes có chế độ tắt máy khi dừng đèn đỏ không hoạt động

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES

Thông cáo số: LI54-10_P-060515

Dòng xe ( Model):
[​IMG]

Nội dung thông cáo ( Situation):

– Thông cáo này dành cho dòng xe Mercedes gặp tình trạng sau:

· Thông báo lỗi FC B21DF71 “Battery – Service Required” hiển thị trên cụm đồng hộ tablo.

· Chế độ tắt máy khi dừng đèn đỏ Start/stop không hoạt động.

– Fault message in instrument cluster “Battery – Service Required” – FC B21DF71 – The relay “Decoupling of starter battery” has a malfunction. The actuator is blocked.

Start/stop inoperative.

Nguyên nhân ( Cause): 

– Do gắn các thiết bị điện phụ sai cách.

– Incorrect installation of accessories

Battery sensor electrical fault.

Giải pháp (Correction): 

– Thực hiện các hướng dẫn đính kèm trong thông cáo.

– Following the instructions attached in the announcement.

Hướng dẫn khắc phục chi tiết tại đây.