Mercedes hiển thị thông báo lỗi trên đồng hồ tablo

0
407
Mercedes hiển thị thông báo lỗi trên đồng hồ tablo
Mercedes hiển thị thông báo lỗi trên đồng hồ tablo

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES

Thông cáo số: LI82-95_P-054406

Dòng xe ( Model):
[​IMG]Nội dung thông cáo ( Situation):

– Thông cáo này dành cho dòng xe Mercedes hiển thị thông báo “SOS mbrace Service Not Activated” trên đồng hồ tablo.

– “SOS mbrace Service Not Activated” displayed persistently in Instrument Cluster after vehicle taken out of transport mode.

Nguyên nhân ( Cause): 

– Do thao tác đăng ký qua mạng bị lỗi.

– Over the Air Registration has failed or has not been completed.

Giải pháp (Correction): 

– Đừng thực hiện thao tác hủy thiết lập đầu điều khiển embrace. Thực hiện các hướng dẫn đính kèm trong thông cáo.

– DO NOT Deactivate/Deprovision the mbrace control unit. Following the instructions attatched in the announcement.

Hướng dẫn khắc phục chi tiết tại đây.