Mercedes không khởi động được

0
393
Mercedes không khởi động được
Mercedes không khởi động được

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES

Thông cáo số: LI80-57_P-051521

Dòng xe ( Model):
[​IMG]

Nội dung thông cáo ( Situation):

– Thông cáo này dành cho dòng xe Mercedes không khởi động được, Kết nối thông qua SDS tới Electronic Ignition Switch N73 bị lỗi. Và ICM bị lỗi cho đến khi kích hoạt lại đầu CAN.

– 1. No crank / no start / intermittent no crank

2. Communication via SDS to Electronic Ignition Switch N73 (EIS/EZS), and or short test may or may not be possible at time of fault

3. Below scenario:

^ When accessing the occupants compartment, the message center in the ICM will illuminate (note: eventually the message center will time out and shut down, and will not illuminate until the CAN is activated via the interior lock/unlock switch).

^ The key will turn in EIS N73.

^ The ESL N26/5 does not activate/respond (or the steering wheel remains unlocked at all times).

^ The warning icons in the ICM will not illuminate..

Nguyên nhân ( Cause): 

– Do lỗi trong Electronic Steering Lock N26/5.

– Internal issue with in Electronic Steering Lock N26/5 (part number A 204 545 57 32).

Giải pháp (Correction): 

– Thực hiện bước đầu tiên kiểm tra xe về hệ truyền động và tính năng quản lý thông qua danh mục “Tests” trong bộ điều khiển EZS. Nếu xuất hiện mà lỗi A25408 và A25464, nghĩa là cần thay thế bộ phận Electronic Steering Lock N26/5

– First perform a complete guided test of the drive authorization system, and transmitter key via the “Tests” menu in the EZS control unit.

Fault codes A25408 and A25464 in the Electronic Ignition Lock N73 (EIS/EZS) direct you to replace the Electronic Steering Lock N26/5.

Hướng dẫn khắc phục chi tiết tại đây.