Mercedes không khởi động được hộp định vị

0
378
Mercedes không khởi động được hộp định vị
Mercedes không khởi động được hộp định vị

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES

Thông cáo số: LI82-61_P-061420

Dòng xe ( Model): 
[​IMG]

Nội dung thông cáo ( Situation):

– Thông cáo này dành cho dòng xe Mercedes có hộp định vị (A2/30) không được nhận dạng, không khởi động hoàn toàn, hoặc treo khi khởi động mặc dù nó được khóa đúng vị trí. Một số lỗi hiển thị trên màn hình Audio/COMAND.

– The navigation module (A2/30) is not recognized, fails to boot up completely, or hangs during the boot, although it is correctly locked in the bracket (A2/30-1) in the glove box. The Audio/COMAND display (A40/8) may display various fault messages (e.g. “No navigation module connected”) or the Becker logo (for longer than 2 minutes)..

Nguyên nhân ( Cause): 

– Do lỗi phần mềm trong hộp định vị.

– Software releases in navigation module (A2/30).

Giải pháp (Correction): 

– Cập nhật phần mềm theo các bước hướng dẫn đính kèm trong thông cáo.

– Follow the instructions attached in the announcement.

Hướng dẫn khắc phục chi tiết tại đây.