Mercedes không thể sử dụng bảng điều khiển Audio/COMAND

0
405
Mercedes không thể sử dụng bảng điều khiển Audio/COMAND
Mercedes không thể sử dụng bảng điều khiển Audio/COMAND

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES
Thông cáo số: 
LI82-61_P-058186

Dòng xe ( Model):
[​IMG]Nội dung thông cáo ( Situation):

– Thông cáo này dành cho dòng xe Mercedes không thể sử dụng bảng điều khiển Audio/COMAND. Và màn hình điều hướng bị đóng băng.

– 1. Operation via the Audio/COMAND control panel (A40/9) or the multifunction steering wheel is not possible.

2. The navigation screen in the Audio/COMAND display (A40/8) freezes.

Nguyên nhân ( Cause): 

– Do lỗi phần mềm mô đun điều hướng (A2/30).

– Software in navigation module (A2/30).

Giải pháp (Correction): 

– Cập nhật phần mềm trong mô đun điều hướng (A2/30).

– Perform the following software updates in the navigation module (A2/30).

Hướng dẫn khắc phục chi tiết tại đây.