Mercedes luôn trong tình trạng yếu bình Accu

0
311
Mercedes luôn trong tình trạng yếu bình Accu
Mercedes luôn trong tình trạng yếu bình Accu

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES

Thông cáo số: LI82-95_P-056655

Dòng xe ( Model):
[​IMG]Nội dung thông cáo ( Situation):

– Thông cáo này dành cho dòng xe Mercedes luôn trong tình trạng yếu bình Accu, phải kích bình để nổ mặc dù đã thay bình mới.

– Customer experiences low battery conditions, resulting in jump starts, and eventually requiring battery replacement.

Nguyên nhân ( Cause): 

– Phần Pass (mbrace) được cài đặt để cập nhật chương trình Preferred Roaming List (PRL)sau 90 ngày. Nếu phần này không hoạt động, thì cập nhật không thực hiện được. Ngoài ra do xe cứ bật update hoài dẫn đến tiêu thụ nguồn liên tục kể cả lúc tắt may nên hao bình.

– PASS (mbrace) is programmed to update its Preferred Roaming List (PRL) every 90 days. If the unit is deactivated, the update is not possible.

Giải pháp (Correction): 

– Cập nhật phần mềm cho bộ mbrace.

– Update the mbrace control unit software..

Hướng dẫn khắc phục chi tiết tại đây.