Mercedes phát ra tiếng ồn khi ngồi ghế

0
575
Mercedes phát ra tiếng ồn khi ngồi ghế
Mercedes phát ra tiếng ồn khi ngồi ghế

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES

Thông cáo số: LI91-10_P-0498943

Dòng xe ( Model):
[​IMG]

Nội dung thông cáo ( Situation):

– Thông cáo này dành cho dòng xe Mercedes phát ra tiếng ồn khi ngồi ghế.

– Knocking noise when sitting, which can also be reproduced by firmly pulling the backrest backwards.

Nguyên nhân ( Cause): 

– Do điều chỉnh chiều cao ghế chưa khớp.

– Play in height adjustment gearing.

Giải pháp (Correction): 

– Điều chỉnh lại ghế hoặc tháo đệm ghế theo hướng dẫn đính kèm trong thông cáo.

– Following the instructions attached in the announcement.

Hướng dẫn khắc phục chi tiết tại đây.