Mercedes phát ra tiếng ồn ở ghế sau

0
377
Mercedes phát ra tiếng ồn ở ghế sau
Mercedes phát ra tiếng ồn ở ghế sau

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES

Thông cáo số: LI91_10-P-057914

Dòng xe ( Model):
Validity: As of star of production: VIN WDD2221651A016968

Nội dung thông cáo ( Situation):

– Thông cáo này dành cho dòng xe Mercedes phát ra tiếng ồn ở ghế sau khi ngồi hoặc khi lái xe.

– Noises in the area of the front seat backrests can occur when sitting down in the seat and while driving.

Nguyên nhân ( Cause): 

– Liên quan đến những đinh tán bên trong nệm và khung đệm.

– Contact between the upper rivets inside the backrest cover and the backrest frame.

Giải pháp (Correction): 

– Tháo miếng lót ghế. Dán lại các đinh tán để giảm thiểu tiếng ồn.

– 1. Remove backrest cover/seat-back lining

2. Stick felt over the rivets visible on right and left. The felt must cover the rivet entirely and glued so that the overlapping part is stuck down on the outside..

Hướng dẫn khắc phục chi tiết tại đây.