Mercedes phát ra tiếng ồn ở khi điều khiển vô lăng

0
456
Mercedes phát ra tiếng ồn ở khi điều khiển vô lăng
Mercedes phát ra tiếng ồn ở khi điều khiển vô lăng

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES

Thông cáo số: LI46-20_P-049852

Dòng xe ( Model):
[​IMG]Nội dung thông cáo ( Situation):

– Thông cáo này dành cho dòng xe Mercedes phát ra tiếng ồn ở khi điều khiển vô lăng ở cả hai hướng.

– Honking or squeaking noise when steering in both directions, mainly occurs when warm.

Nguyên nhân ( Cause): 

– Do vòng đệm phía dưới đầu điều khiển thiếu chất bôi trơn .

– Wear on the bottom radial shaft sealing ring of the control head due to insufficient lubrication can result in honking/squeaking noises.

Giải pháp (Correction): 

– Thay thế vòng đệm của đầu điều khiển.

– Replace bottom radial shaft sealing ring of control head.

Hướng dẫn khắc phục chi tiết tại đây.