Mercedes phát ra tiếng ồn từ các lỗ thông gió

0
465
Mercedes phát ra tiếng ồn từ các lỗ thông gió
Mercedes phát ra tiếng ồn từ các lỗ thông gió

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES

Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES

Thông cáo số: LI68-10_P-0559254

Dòng xe ( Model): 

Nội dung thông cáo ( Situation):

  • Thông cáo này dành cho dòng xe Mercedes phát ra tiếng ồn từ các lỗ thông gió khi chênh lệch nhiệt độ trong máy quạt.
  • Crackling noises from air vents (round vents) in event of severe temperature fluctuations in the blower.

Nguyên nhân ( Cause):

  • Do sự giãn nở vật liệu tạo ra tiếng ồn.
  • Different material expansion rates of the components may cause crackling noises inside the air vent.

Giải pháp (Correction):

  • Tháo lỗ thông gió và bôi dầu bôi trơn theo hướng dẫn đính kèm trong thông cáo.
  • Remove air vent and apply long-term lubricant (A 000 989 36 60) from the noise kit (A 000 580 03 50) to the locations marked on the vent as shown in the attachment.

Hướng dẫn khắc phục chi tiết tại đây.