Mitsubishi hiển thị sai đèn MIL

0
447
Mitsubishi hiển thị sai đèn MIL
Mitsubishi hiển thị sai đèn MIL

Thông cáo báo chí: HÃNG MITSUBISHI

Thông cáo số: TSB-15-13-002

Dòng xe ( Model):
[​IMG]
[​IMG]Nội dung thông cáo ( Situation):

– Thông cáo này dành cho dòng xe Mitsubishi hiển thị sai đèn MIL với mã lỗi DTC P2097.

– This TSB provides a field fix procedure to address false MIL illumination with DTC P2097 (Rear Oxygen Sensor Feedback Control System Monitoring) stored in the ECM.

Nguyên nhân (Cause):

– Trong quá trình theo dõi hệ thống kiểm soát phản hồi cảm biến luồng khí, nếu bàn đạp ga bị nhấn đột ngột, có thể dẫn đến hiển thị sai đèn MIL do cài đặt tỉ lê A/F có sai sót.

– During rear oxygen sensor feedback control system monitoring, if the accelerator pedal is depressed and released suddenly, it may cause false MIL illumination due to an improper target A/F ratio adjustment setting

Giải pháp (Correction): 

– Thực hiện các chuẩn đoán và hướng dẫn được đính kèm trong thông cáo.

– Following diagnosis and instructions in the announcement.

Hướng dẫn khắc phục chi tiết tại đây.