Mitsubishi không đóng được cửa kính

0
428
Mitsubishi không đóng được cửa kính
Mitsubishi không đóng được cửa kính

Thông cáo báo chí: HÃNG MITSUBISHI

Thông cáo số: TSB-13-42A-006

Dòng xe ( Model):

[​IMG]Nội dung thông cáo ( Situation):

– Thông cáo này dành cho dòng xe Mitsubishi không đóng được cửa kính phía sau bên trái một cách liên tục mà phải dừng lại khoảng 4 giây trước khi đóng lại hoàn toàn.

– Some customers may report the left rear door window glass stops approximately 4” before fully closing.

Nguyên nhân ( Cause): 

– Do dung sai được tạo ra trong quá trình lắp ráp.

– The condition may be caused by tolerance variations created during door assembly.

Giải pháp (Correction): 

– Thực hiện các bước hướng dẫn đính kèm trong thông cáo.

– Following the instructions in the annoucement.

Hướng dẫn khắc phục chi tiết tại đây.