Ngắm trọn bộ thiết kế xe cỡ nhỏ của VINFAST vừa công bố

Những thiết kế mới nhất được VINFAST công bố đến từ 4 nhà studio, bao gồm: Ital Design, One One Lab, Pininfarina và Torino Design.

0
643
Ngắm trọn bộ thiết kế xe cỡ nhỏ của VINFAST vừa công bố

Những thiết kế mới nhất được VINFAST công bố đến từ 4 nhà studio, bao gồm: Ital Design, One One Lab, Pininfarina và Torino Design.

19 thiết kế xe động cơ đốt trong

Các thiết kế cho mẫu xe ô tô sử dụng động cơ đốt trong được gửi đến VINFAST bao gồm 19 phiên bản đến từ 3 nhà sản xuất. Bao gồm: Ital Design (IDG), Pininfarina (PNF) và Torino Design(TRN).

xe vinfast IDG ICE A

Mã thiết kế: IDG ICE A.

xe vinfast IDG ICE A1

Mã thiết kế: IDG ICE A1.

xe vinfast IDG ICE A2

Mã thiết kế: IDG ICE A2.

xe vinfast IDG ICE B

Mã thiết kế: IDG ICE B.

xe vinfast IDG ICE B1

Mã thiết kế: IDG ICE B1.

xe vinfast IDG ICE C

Mã thiết kế: IDG ICE C.

xe vinfast IDG ICE D

Mã thiết kế: IDG ICE D.

xe vinfast IDG ICE D1

Mã thiết kế: IDG ICE D1 (khác biệt chủ yếu ở cụm đèn pha).

xe vinfast IDG ICE D2

Mã thiết kế: IDG ICE D2 (khác biệt ở cản trước).

xe vinfast PNF ICE 01

Mã thiết kế: PNF ICE 01.

xe vinfast PNF ICE 02

Mã thiết kế: PNF ICE 02.

xe vinfast PNF ICE 03

Mã thiết kế: PNF ICE 03.

xe vinfast PNF ICE 04

Mã thiết kế: PNF ICE 04.

xe vinfast PNF ICE 05

Mã thiết kế: PNF ICE 05.

xe vinfast PNF ICE 06

Mã thiết kế: PNF ICE 06.

xe vinfast TRN ICE 01

Mã thiết kế: TRN ICE 01.

xe vinfast TRN ICE 03

Mã thiết kế: TRN ICE 03 (khác biệt ở đầu xe).

xe vinfast TRN ICE 03A

Mã thiết kế: TRN ICE 03A (khác biệt ở đầu xe).

xe vinfast TRN ICE 04

Mã thiết kế: TRN ICE 04.

17 thiết kế xe điện

Các thiết kế xe sử dụng động cơ điện được gửi đến VINFAST gồm 19 phiên bản đến từ 4 studio, bao gồm: Ital Design (IDG), One One Lab(OOL), Pininfarina(PNF) và Torino Design(TRN).

xe vinfast IDG EV A

Mã thiết kế: IDG EV A.

xe vinfast IDG EV C

Mã thiết kế: IDG EV C.

xe vinfast IDG EV D

Mã thiết kế: IDG EV D.

xe vinfast IDG EV D1

Mã thiết kế: IDG EV D1 (khác mẫu trên chủ yếu ở đèn pha và gương chiếu hậu).

xe vinfast OOL EV 01

Mã thiết kế: OOL EV 01.

xe vinfast OOL EV 02

Mã thiết kế: OOL EV 02.

xe vinfast OOL EV 03

Mã thiết kế: OOL EV 03.

xe vinfast OOL EV 04

Mã thiết kế: OOL EV 04.

xe vinfast PNF EV 01

Mã thiết kế: PNF EV 01.

xe vinfast PNF EV 02

Mã thiết kế: PNF EV 02.

xe vinfast PNF EV 03

Mã thiết kế: PNF EV 03.

xe vinfast PNF EV 04

Mã thiết kế: PNF EV 04.

xe vinfast TRN EV 01

Mã thiết kế: TRN EV 01.

xe vinfast TRN EV 02

Mã thiết kế: TRN EV 02.

xe vinfast TRN EV 03

Mã thiết kế: TRN EV 03 (có thêm đèn sương mù).

xe vinfast TRN EV 04

Mã thiết kế: TRN EV 04.

xe vinfast TRN EV 05

Mã thiết kế: TRN EV 05.