Nguyên nhân và cách khắc phục xe BMW có Bluetooth hoạt động không liên tục

0
475
Nguyên nhân và cách khắc phục xe BMW có Bluetooth hoạt động không liên tục

Thông cáo báo chí: HÃNG BMW

Thông cáo số: SI B84 03 15

Dòng xe: 

Nguyên nhân và cách khắc phục xe BMW có Bluetooth hoạt động không liên tục
Nguyên nhân và cách khắc phục xe BMW có Bluetooth hoạt động không liên tục

Nội dung thông cáo: Thông cáo này dành cho dòng xe BMW có Bluetooth hoạt động không liên tục.

Nguyên nhân: phần mềm được cài đặt trong đầu HU-B không đúng.

Giải pháp: cài đặt lại phần mềm KISU theo hướng dẫn đính kèm trong thông cáo.

Hướng dẫn sửa chữa chi tiết tại đây.