Nguyên nhân xe Land Rover sau khi khởi động màn hình cảm ứng hiển thị màn hình trống

0
491
Nguyên nhân xe Land Rover sau khi khởi động màn hình cảm ứng hiển thị màn hình trống
Nguyên nhân xe Land Rover sau khi khởi động màn hình cảm ứng hiển thị màn hình trống

Thông cáo báo chí: HÃNG LAND ROVER
Dòng xe: Land Rover
Thông cáo số: LTB008554NAS

Nội dung thông cáo: Thông cáo này dành cho dòng xe Land Rover sau khi khởi động màn hình cảm ứng hiển thị màn hình trống. Nguyên nhân do vẫn đề xử lý điện áp khi khởi động. Thông cáo này có đính kèm hướng dẫn sửa chữa, tháo lắp và thay thế dành cho kỹ thuật viên đã được đào tạo và trang bị công cụ đầy đủ.
Hướng dẫn sửa chữa chi tiết tại đây.