Ô tô không giấy tờ gốc có đủ tiêu chuẩn để làm các thủ tục đăng kiểm?

Xe ô tô sắp tới kỳ đăng kiểm tiếp theo, nhưng chủ xe chủ xe không có giấy tờ gốc. Vậy chủ xe có đủ tiêu chuẩn để làm các thủ tục đăng kiểm không?

0
673
Ô tô không giấy tờ gốc có đủ tiêu chuẩn để làm các thủ tục đăng kiểm?
Ô tô không giấy tờ gốc có đủ tiêu chuẩn để làm các thủ tục đăng kiểm?

Xe ô tô sắp tới kỳ đăng kiểm tiếp theo, nhưng chủ xe chủ xe chỉ có bộ giấy tờ photo công chứng và có xác nhận của ngân hàng mà không có giấy tờ gốc. Vậy chủ xe có đủ tiêu chuẩn để làm các thủ tục đăng kiểm ô tô không?

Theo quy định tại Điều 5, Thông tư 70/2015/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nêu rõ các giấy tờ cần thiết khi lập hồ sơ phương tiện kiểm định bao gồm:

1. Lập Hồ sơ phương tiện

Việc lập Hồ sơ phương tiện được thực hiện trước khi xe cơ giới kiểm định lần đầu để tham gia giao thông. Khi đưa xe cơ giới đến Đơn vị đăng kiểm để lập Hồ sơ phương tiện, chủ xe cần xuất trình, nộp các giấy tờ sau:

a) Xuất trình bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực;

b) Xuất trình bản chính giấy đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau: Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của tổ chức cho thuê tài chính; Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng đang cầm giữ; Giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe;

c) Nộp giấy tờ chứng minh nguồn gốc phương tiện, gồm một trong các giấy tờ sau: Bản sao Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước; Bản sao có chứng thực quyết định bán xe dự trữ quốc gia; Bản sao có chứng thực quyết định thanh lý đối với xe cơ giới của lực lượng quốc phòng, công an; Bản sao có chứng thực quyết định tịch thu bán đấu giá của cấp có thẩm quyền đối với xe cơ giới bị tịch thu bán đấu giá;

d) Nộp bản chính Giấy chứng nhận chất lượng ATKT và BVMT xe cơ giới cải tạo (đối với xe cơ giới mới cải tạo).

2. Kiểm định

Khi đưa xe cơ giới đến Đơn vị đăng kiểm để kiểm định, chủ xe cần xuất trình, nộp các giấy tờ và cung cấp các thông tin sau:

a) Các giấy tờ nêu tại các điểm a, b và điểm d khoản 1 Điều này.

b) Thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang web quản lý thiết bị giám sát hành trình đối với xe cơ giới thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình.”

Như vậy, theo quy định tại Điều 5, Thông tư 70/2015/TT-BGTVT, việc chủ xe sử dụng bộ giấy tờ photo công chứng, có xác nhận do ngân hàng cấp theo đúng quy định vẫn được tham gia đăng kiểm phương tiện. Nhưng lưu ý là những giấy tờ đó phải còn hiệu lực.