Ôtô mắc các lỗi vi phạm phổ biến mức phạt sẽ như thế nào?

So với các Nghị định ban hành trước đó, Nghị định 46 quy định nhiều hành vi vi phạm giao thông đường bộ có mức xử phạt tăng từ 2 đến 5 lần.

0
725
Các lỗi vi phạm phổ biến với ôtô sẽ tăng mức phạt từ 2 đến 4 triệu đồng
Ôtô mắc các lỗi vi phạm phổ biến mức phạt sẽ như thế nào?

Việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt sẽ căn cứ Nghị định 46 (thay thế Nghị định 171 và 107). Theo đó, có 115 hành vi và nhóm hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ sẽ tăng mức xử phạt.

So với các Nghị định ban hành trước đó, Nghị định 46 quy định nhiều hành vi vi phạm giao thông đường bộ có mức xử phạt tăng từ 2 đến 5 lần. Phần lớn lỗi vi phạm phổ biến với ôtô sẽ tăng mức phạt từ 2 đến 4 triệu đồng, kéo dài thời gian tước giấy phép lái xe so với quy định hiện hành.

Như nhóm vi phạm về nồng độ cồn, người điều khiển xe ôtô vi phạm ở mức cao nhất có thể bị phạt đến 18 triệu đồng và bị tước GPLX tối đa 6 tháng (mức phạt cũ tối đa 15 triệu đồng). Đối với người lái môtô vi phạm lỗi này, mức phạt cao nhất tăng lên 4 triệu đồng, tước GPLX 5 tháng (mức cũ phạt 3 triệu đồng, tước GPLX 2 tháng).

Các lỗi vi phạm phổ biến với ôtô sẽ tăng mức phạt từ 2 đến 4 triệu đồng
Các lỗi vi phạm phổ biến với ôtô sẽ tăng mức phạt từ 2 đến 4 triệu đồng