Phi công Anh dương tính lại với nCoV, phổi còn đông đặc

0
41

đây là test