Phí kiểm định xe cơ giới theo biểu mới áp dụng từ 1/1/2017

Bảng giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới sẽ có sự thay đổi với mức phí tối thiểu là 100 nghìn đồng.

0
694
Phí kiểm định xe cơ giới theo biểu mới áp dụng từ 1/1/2017
Phí kiểm định xe cơ giới theo biểu mới áp dụng từ 1/1/2017

Bộ Tài chính vừa mới ban hành Thông tư số 238/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.

Theo đó, bảng giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới sẽ có sự thay đổi với mức phí tối thiểu là 100 nghìn đồng.

ĐVT: 1.000 đồng/xe

STT

Loại xe cơ giới

Mức giá

1

Xe ba bánh và các loại phương tiện vận chuyển tương tự

100

2

Xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, xe ô tô cứu thương

240

3

Xe ô tô chở người từ 10 ghế đến 24 ghế (kể cả lái xe)

280

4

Xe ô tô chở người từ 25 đến 40 ghế (kể cả lái xe)

320

5

Xe ô tô cở người trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe buýt

350

6

Rơ moóc, sơ mi rơ moóc

180

7

Máy kéo, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ và các loại phương tiện vận chuyển tương tự

180

8

Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông đến 2 tấn

280

9

Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyê chở cho phép tham gia giao thông trên 2 tấn đến 7 tấn

320

10

Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 7 tấn đến 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông đến 20 tấn và các loại máy kéo

350

11

Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn và các loại xe ô tô chuyên dùng

560

Biểu phí mới cho dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới sẽ được áp dụng từ 1/1/2017

Cao nhất là xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn và các loại xe ô tô chuyên dùng sẽ đóng mức phí 560 nghìn đồng

Đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, xe ô tô cứu thương sẽ phải đóng mức phí 240 nghìn đồng.

Thấp nhất là xe ba bánh và các loại phương tiện vận chuyển tương tự sẽ có mức phí là 100 nghìn đồng.

Theo Bộ Tài chính, mức thu phí này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng không bao gồm lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với xe cơ giới, thiết bị, xe máy chuyên dùng.