Phim cách nhiệt – “Càng rẻ càng ôi”

0
84

Nói về thị trường phim cách nhiệt, có thể ví như “mớ bòng bong”, thật – giả, mắc – rẻ lẫn lộn. Cùng một loại phim, có người mua với giá chỉ vài trăm nghìn, nhưng cũng có người sẽ phải chi vài triệu khi đến một cửa hàng khác hoặc một thời điểm khác nhau.

Nguồn: cafeauto