Quá hạn sử dụng giấy phép lái xe trên 1 năm có phải thi sát hạch lại?

Tình trạng bằng lái ô tô bị quá hạn, muốn đổi bằng lái quá hạn cần làm những thủ tục như thế nào? Hồ sơ đổi bằng lái xe ô tô hết hạn cần chuẩn bị những gì?.

0
609
Quá hạn sử dụng giấy phép lái xe trên 1 năm có phải thi sát hạch lại?
Quá hạn sử dụng giấy phép lái xe trên 1 năm có phải thi sát hạch lại?

Bạn có một công việc bận rộn quên mất không đi gia hạn bằng lái xe ô tô, nên hiện tại tình trạng bằng lái của bạn bị quá hạn trên 03 tháng, thậm chí quá hạn trên 01 năm.

Muốn đổi bằng lái quá hạn cần làm những thủ tục như thế nào? Hồ sơ đổi bằng lái ô tô hết hạn cần chuẩn bị những gì?.

Thứ nhất, theo quy định tại khoản 1 Điều 36 cấp lại giấy phép lái xe, Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định như sau:

Người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng

– Từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.

– Từ 03 tháng đến dưới 01 năm, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe;

Hồ sơ dự sát hạch lại thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của thông tư này

Thứ hai, về hồ sơ cấp lại giấy phép lái xe quá hạn trên một năm:

Căn cứ khoản 3 Điều 19 Thông tư Hồ sơ dự sát hạch lái xe 12/2017/TT-BGTVT quy định: Đối với người dự sát hạch lại do giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng theo quy định, người lái xe lập một bộ hồ sơ, gửi trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở GTVT. Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo thông tư này;

– Giấy tờ quy định tại điểm b, điểm c và điểm d khoản 1 Điều 9 của thông tư này;

– Bản sao giấy phép lái xe hết hạn.

– Bản sao CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số CMND hoặc căn cước công dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

– Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế cấp;