Quy định mới: ô tô cũ nhập khẩu về nước phải kiểm tra từng chiếc

Đây là quy định mới tại Thông tư 03/2018 có hiệu lực từ ngày 1/3/2018 về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

0
489
Quy định mới: ô tô cũ nhập khẩu về nước phải kiểm tra từng chiếc
Quy định mới: ô tô cũ nhập khẩu về nước phải kiểm tra từng chiếc

Kể từ ngày 1/3/2018, ôtô cũ nhập khẩu về Việt Nam phải kiểm tra từng chiếc. Đây là quy định mới tại Thông tư 03/2018 về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Những xe ô tô chưa qua sử dụng nhập khẩu phải được cơ quan quản lý chất lượng kiểm tra theo quy định đối với từng lô xe nhập khẩu. Mẫu ôtô đại diện cho từng kiểu loại ôtô trong lô xe nhập khẩu phải được kiểm tra, thử nghiệm về khí thải và chất lượng an toàn kỹ thuật theo quy định.

 Từ 1/3/2018, ôtô cũ nhập khẩu về Việt Nam phải kiểm tra từng chiếc.
Từ 1/3/2018, ôtô cũ nhập khẩu về Việt Nam phải kiểm tra từng chiếc.

Theo Thông tư 03/2018 của Bộ GTVT về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ôtô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP. Ô tô cũ nhập khẩu phải được kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với từng xe theo quy định.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện ôtô đã qua sử dụng có sự thay đổi từ nước ngoài về một số thông số kỹ thuật hoặc kết cấu so với xe xuất xưởng ban đầu của nhà sản xuất, doanh nghiệp nhập khẩu phải xuất trình các tài liệu của cơ quan quản lý phương tiện nước ngoài với xe đã thay đổi.