Quy định mới về xe ngoại giao được chuyển nhượng tại Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành quy định mới có hiệu lực từ tháng 4/2018 về xe mang biển ngoại giao khi sang nhượng các loại ô tô và xe gắn máy tại Việt Nam

0
569
Quy định mới về xe ngoại giao được chuyển nhượng tại Việt Nam
Quy định mới về xe ngoại giao được chuyển nhượng tại Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 10/2018/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 53/2013/QĐ-TTg (ngày 13/9/2013). Về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ôtô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam. Quyết định 10/2018/QĐ-TTg sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 20/4/2018.

Theo quy định mới của Chính phủ, để được tạm nhập khẩu miễn thuế ôtô và xe gắn máy vào Việt Nam. Phải được Bộ Ngoại giao cấp tiêu chuẩn tạm nhập khẩu tại sở định mức hàng miễn thuế theo quy định. Đối với trường hợp người kế nhiệm đề nghị tạm nhập khẩu xe ôtô, xe gắn máy. Bộ Ngoại giao chỉ cấp tiêu chuẩn tạm nhập tại sở định mức hàng miễn thuế khi người tiền nhiệm đã hoàn thành thủ tục tái xuất hoặc tiêu hủy ôtô, xe gắn máy, chuyển nhượng theo đúng quy định, trên cơ sở thông báo của cơ quan hải quan.

 Chính phủ vừa ban hành quy định mới về xe mang biển ngoại giao khi sang nhượng các loại ôtô và xe gắn máy tại Việt Nam.

Chính phủ vừa ban hành quy định mới về xe mang biển ngoại giao khi sang nhượng các loại ôtô và xe gắn máy tại Việt Nam.

Cụ thể, quy định mới của Chính phủ đã mở rộng hơn đối tượng được mua xe ngoại giao. Theo đó, tại thời điểm chuyển nhượng, nếu năm sản xuất của ôtô quá 5 năm thì cơ quan ngoại giao, viên chức ngoại giao được chuyển nhượng xe cho đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao khác hoặc các đối tượng khác tại Việt Nam với điều kiện xe được cơ quan đăng kiểm xác nhận còn đủ tiêu chuẩn kỹ thuật để lưu hành.

Trước đây, các xe thuộc diện này không được chuyển nhượng cho cơ quan, tổ chức, thương nhân, cá nhân tại Việt Nam mà chỉ đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam mới được nhận chuyển nhượng. Khi đối tượng này không có nhu cầu sử dụng xe hoặc khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam thì phải tái xuất khẩu hoặc tiêu hủy xe, không được phép chuyển nhượng xe tại Việt Nam. Cũng theo quy định mới, xe gắn máy của cơ quan ngoại giao hay viên chức ngoại giao không được phép chuyển nhượng, sang tên tại Việt Nam.

Nếu năm sản xuất của ôtô quá 5 năm thì cơ quan ngoại giao, viên chức ngoại giao được chuyển nhượng xe cho đối tượng được hưởng.
Nếu năm sản xuất của ôtô quá 5 năm thì cơ quan ngoại giao, viên chức ngoại giao được chuyển nhượng xe cho đối tượng được hưởng.

Ngoài ra, đối tượng sở hữu xe phải có thời gian công tác tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tối thiểu 18 tháng trở lên kể từ ngày được Bộ Ngoại giao cấp chứng minh thư. Có thời gian công tác tại Việt Nam tối thiểu 12 tháng trở lên. Thời gian công tác tại Việt Nam ghi trên chứng minh thư do Bộ ngoại giao cấp.

Bên cạnh đó, Quyết định 10/2018/QĐ-TTg nêu rõ, người mua xe của các đối tượng nêu trên có trách nhiệm kê khai, nộp các loại thuế, lệ phí theo quy định.