Sử dụng xe ô tô biển số giả sẽ bị xử phạt như thế nào?

Người chạy xe ôtô và các loại xe tương tự xe ô tô gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc gắn biển số trái phép sẽ bị phạt theo điểm d khoản 5

0
641
Sử dụng xe ô tô biển số giả sẽ bị xử phạt như thế nào?
Sử dụng xe ô tô biển số giả sẽ bị xử phạt như thế nào?

Người chạy xe ôtô (bao gồm cả rơmoóc hoặc sơmi rơmoóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc gắn biển số trái phép sẽ bị phạt theo điểm d khoản 5 và điểm c khoản 6 của Điều 16 Nghị định 46/2016.

Người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm sẽ bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

Thực hiện hành vi quy định tại điểm d, điểm đ khoản 5 điều này sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Bị tịch thu giấy chứng nhận, biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy đăng ký xe.

Sử dụng xe ô tô biển số giả sẽ bị xử phạt như thế nào?
Sử dụng xe ô tô biển số giả sẽ bị xử phạt như thế nào?

Người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Điều khiển xe gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc biển số không đúng với giấy đăng ký xe.