Tài xế nộp phí đường bộ sẽ không phải dừng xe từ ngày 15/5/2017

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ, từ ngày 15/5/2017, tài xế nộp phí đường bộ sẽ không phải dừng xe.

0
1238
Tài xế nộp phí đường bộ sẽ không phải dừng xe từ ngày 15/5/2017
Tài xế nộp phí đường bộ sẽ không phải dừng xe từ ngày 15/5/2017

Theo Quyết định 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng. Từ ngày 15/5/2017, tài xế nộp phí đường bộ sẽ không phải dừng xe.

Quyết định trên cũng nêu rõ, phương tiện giao thông đường bộ thuộc đối tượng chịu giá dịch vụ sử dụng đường bộ phải được gắn thẻ đầu cuối. Việc gắn thẻ đầu cuối được thực hiện tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, các đại lý do nhà cung cấp dịch vụ thu giá ủy quyền.

Mọi chi phí các phương tiện giao thông đóng tại trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng. Trạm này có gắn các thiết bị để nhận dạng thẻ đầu cuối, kết nối với trung tâm dữ liệu được xây dựng theo dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ phương tiện không phải trả chi phí gắn thẻ đầu cuối cho lần lắp đặt đầu tiên, khi thẻ bị mất, hỏng, chủ phương tiện được gắn thẻ đầu cuối mới và phải trả chi phí cho nhà cung cấp dịch vụ.

Bên cạnh đó, nhà cung cấp dịch vụ mở tài khoản trả trước cho chủ phương tiện trên hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng ngay lần đầu gắn thẻ đầu cuối. Mỗi tài khoản trả trước có thể sử dụng để chi trả cho nhiều phương tiện nhưng mỗi phương tiện chỉ được nhận chi trả từ một tài khoản.

Theo Cafeauto