Tesla thẳng tay với việc lạm dụng đậu xe tại trạm tăng áp

Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk tiết lộ rằng công ty sẽ sớm bắt đầu kế hoạch thẳng tay với những người lạm dụng bơm tăng áp.

0
600
Tesla thẳng tay với việc lạm dụng đậu xe tại trạm tăng áp
Tesla thẳng tay với việc lạm dụng đậu xe tại trạm tăng áp

Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk tiết lộ rằng công ty sẽ sớm bắt đầu kế hoạch thẳng tay với những người lạm dụng bơm tăng áp.

Năm tới, Tesla sẽ kết thúc sử dụng miễn phí không giới hạn của mạng lưới bơm tăng áp và có hành động trực tiếp để ngăn chặn những người rời khỏi xe của họ tại các trạm tăng áp lâu hơn mức cần thiết.

Năm tới, Tesla sẽ kết thúc sử dụng miễn phí không giới hạn của mạng lưới bơm tăng áp
Năm tới, Tesla sẽ kết thúc sử dụng miễn phí không giới hạn của mạng lưới bơm tăng áp

Phản ứng trên Twitter về việc khiếu nại về các trạm tăng áp thường xuyên bị tắc do Tesla ngay cả sau khi họ được sạc đầy, Musk nói “… Điều này đang trở thành một vấn đề. Trạm tăng áp có nghĩa là để sạc, không để đậu xe. Và chúng tôi sẽ có hành động”.

Nhu cầu bơm tăng áp có thể giảm trong năm tiếp theo
Nhu cầu bơm tăng áp có thể giảm trong năm tiếp theo

Đầu năm nay, hãng tung ra một hệ thống cảnh báo tin nhắn văn bản dựa trên chủ sở hữu sẽ được thông báo khi xe của họ bị vi phạm và sau đó cứ sau năm phút cho đến khi xe rời khỏi trạm nhằm ngăn chặn các chủ sở hữu để lại chiếc xe của họ lại trạm. Tuy nhiên, nó đã không hoàn toàn hiệu quả.

Nhu cầu bơm tăng áp có thể giảm trong năm tiếp theo khi khách hàng mới phải trả tiền để sử dụng các cơ sở sau khi đi được 1.000 dặm đầu tiên.