Theo quy định mới nhất, hồ sơ thi bằng lái xe hạng B2 cần có những gì?

Theo quy định mới nhất năm 2017, quy định về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ quy định về hồ sơ thi bằng lái xe B2 cần có những gì?

0
655
Theo quy định mới nhất, hồ sơ thi bằng lái xe hạng B2 cần có những gì?
Theo quy định mới nhất, hồ sơ thi bằng lái xe hạng B2 cần có những gì?

Theo quy định mới nhất năm 2017, thủ tục hồ sơ thi bằng lái xe ô tô hạng B2 cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Khoản 1, Điều 19 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ quy định về hồ sơ thi bằng lái xe B2 bao gồm các giấy tờ như sau:

Hồ sơ quy định tại khoản 1, Điều 9 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT gồm:

“a) Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này;

d) Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;

c) Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 6 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài;

b) Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài”…

“Điều 19. Hồ sơ dự sát hạch lái xe

1. Đối với người dự sát hạch lái xe lần đầu

Cơ sở đào tạo lái xe lập 01 bộ hồ sơ, gửi trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm:

a) Hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 9 của Thông tư này;

b) Chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo đối với người dự sát hạch lái xe hạng A4, B1, B2 và C;

c) Danh sách đề nghị sát hạch của cơ sở đào tạo lái xe có tên của người dự sát hạch”.

Như vậy, khi đi làm thủ tục, hồ sơ thi bằng lái xe hạng B2 bạn cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ theo quy định nêu trên.