Thứ Sáu, Tháng Tư 10, 2020
THÔNG CÁO BÁO CHÍ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thông cáo báo chí các hãng xe ô tô. Những lỗi xe ô tô thường gặp và cách khắc phục.

Volkswagen bị rò rỉ dầu

Volkswagen bị rò rỉ dầu

Thông cáo báo chí: HÃNG VOLKSWAGEN Thông cáo số: 4016-01 02_02_2016 Dòng xe ( Model): Nội dung thông cáo ( Situation): - Thông cáo này dành cho dòng...
Volkswagen có hệ thống sạc không hoạt động

Volkswagen có hệ thống sạc không hoạt động

Thông cáo báo chí: HÃNG VOLKSWAGEN Thông cáo số: 2716-01 02/19/2016 Dòng xe ( Model): Nội dung thông cáo ( Situation): - Thông cáo này dành cho dòng xe...
Volkswagen cần cập nhật lại chương trình

Volkswagen cần cập nhật lại chương trình

Thông cáo báo chí: HÃNG VOLKSWAGEN Thông cáo số: 0116-16 10_27_2016 Dòng xe ( Model): Nội dung thông cáo ( Situation): - Thông cáo này dành cho dòng...
Volkswagen có đèn báo lỗi phát sáng

Volkswagen có đèn báo lỗi phát sáng

Thông cáo báo chí: HÃNG VOLKSWAGEN Thông cáo số: 0117-01 01_04_2017 Dòng xe ( Model): Nội dung thông cáo ( Situation): - Thông cáo này dành cho dòng...
Mitsubishi không đóng được cửa kính

Mitsubishi không đóng được cửa kính

Thông cáo báo chí: HÃNG MITSUBISHI Thông cáo số: TSB-13-42A-006 Dòng xe ( Model): Nội dung thông cáo ( Situation): - Thông cáo này dành cho dòng xe...
Mitsubishi bị lỗi đèn báo MIL

Mitsubishi bị lỗi đèn báo MIL

Thông cáo báo chí: HÃNG MITSUBISHI Thông cáo số: TSB-13-13-001REVII Dòng xe ( Model): Nội dung thông cáo ( Situation): - Thông cáo này dành cho dòng xe...
Mitsubishi phát ra tiếng ồn

Mitsubishi phát ra tiếng ồn

Thông cáo báo chí: HÃNG MITSUBISHI Thông cáo số: TSB-14-16-001REV Dòng xe ( Model): Nội dung thông cáo ( Situation): - Thông cáo này dành cho dòng xe...
Mitsubishi bị lỗi hệ thống MMCS Navigation

Mitsubishi bị lỗi hệ thống MMCS Navigation

Thông cáo báo chí: HÃNG MITSUBISHI Thông cáo số: TSB-13-54-002 Dòng xe ( Model): Nội dung thông cáo ( Situation): - Thông cáo này dành cho dòng xe...
Mitsubishi bị đọng hơi nước bên trong đèn

Mitsubishi bị đọng hơi nước bên trong đèn

Thông cáo báo chí: HÃNG MITSUBISHI Thông cáo số: TSB-15-54-005 Dòng xe ( Model): - Tất cả dòng xe Misubishi. - All models Nội dung thông cáo ( Situation): - Thông cáo...
Mitsubishi bị sự cố liên quan đến hệ thống âm thanh

Mitsubishi bị sự cố liên quan đến hệ thống âm thanh

Thông cáo báo chí: HÃNG MITSUBISHI Thông cáo số: TSB-15-54-004 Dòng xe ( Model): - Tất cả dòng xe Misubishi. - All models Nội dung thông cáo ( Situation): - Thông cáo...

Thông tin cần biết