Thu hồi 84.000 xe Hyundai Genesis Coupes liên quan đến túi khí

Vấn đề đã được phát hiện có khả năng ảnh hưởng đến khoảng 84.500 xe Genesis Coupe từ năm 2010-2016 - trải rộng ra phiên bản facelift 2013

0
421
xe-hyundai-genesis-coupes
Thu hồi 84.000 xe Hyundai Genesis Coupes liên quan đến túi khí

Một vấn đề với các túi khí phía trước trên Huyndai Genesis Coupe đã buộc Hyundai ra lệnh thu hồi.

Vấn đề này, theo thông báo thu hồi, vì sự cố lỗi công nghệ điều chỉnh túi khí Occupant Classification System nên hãng quyết định triển khai chiến dịch thu hồi. Rõ ràng hệ thống “có thể đánh bật ra khỏi vị trí khi ghế được gỡ bỏ.”

Kết quả là, và trong trường hợp của một vụ tai nạn, túi khí có thể chỉ triển khai trong giai đoạn đầu khi giai đoạn thứ hai được đảm bảo. Và nó có thể triển khai ngay cả khi có một ghế trẻ em ở nơi đó.

xe-hyundai-genesis-coupes
Vấn đề đã được phát hiện có khả năng ảnh hưởng đến khoảng 84.500 xe Genesis Coupe

Vấn đề đã được phát hiện có khả năng ảnh hưởng đến khoảng 84.500 xe Genesis Coupe từ năm 2010-2016 – trải rộng ra phiên bản facelift 2013. Và được sản xuất từ ngày 12 tháng 12 năm 2008 và ngày 11 tháng 6 năm 2016.

Các chủ sở hữu xe nên đợi nhà sản xuất bắt đầu từ 02 tháng 12 để thu xếp dịch vụ, mà sẽ kéo theo việc đảm bảo các kết nối có liên quan để giữ nó khỏi bật ra.