Toyota Prius Prime thiết lập chiếc xe điện tiêu chuẩn 133 MPGe

Toyota Prius Prime 2017 đã thiết lập một chuẩn mực mới về hiệu quả của nó. Chiếc xe đánh bại nhiều đối thủ hybrid và xe điện

0
743
Toyota Prius Prime thiết lập chiếc xe điện tiêu chuẩn 133 MPGe
Toyota Prius Prime thiết lập chiếc xe điện tiêu chuẩn 133 MPGe

Toyota Prius Prime 2017 đã thiết lập một chuẩn mực mới về hiệu quả của nó. Chiếc xe đánh bại nhiều đối thủ hybrid và xe điện.

Theo EPA, xe Toyota Prius Prime trở lại với 133 MPGe qua chu trình hỗn hợp khi chạy ở chế độ điện. Bằng cách so sánh, mẫu xe tiếp theo được bán tại Hoa Kỳ là BMW i3 với 124 MPGe. Volkswagen e-Golf với 116 MPGe, Nissan Leaf với 114 MPGe và Tesla Model S 60D với 104 MPGe.

Theo EPA, xe Prius Prime trở lại với 133 MPGe qua chu trình hỗn hợp khi chạy ở chế độ điện
Theo EPA, xe Prius Prime trở lại với 133 MPGe qua chu trình hỗn hợp khi chạy ở chế độ điện

Khi Prius Prime đã được công bố hồi đầu năm nay. Toyota cho biết tốc độ của  MPGe vào khoảng 120 dặm. Rõ ràng, hãng đã khá thận trọng khi thiết lập chiếc xe có thể đi đến 640 dặm (1.029 km). Và 25 dặm (40 km) đối với xe điện.

duoi-xe-dien-toyota-prius-2017
hãng đã được khá thận trọng khi thiết lập chiếc xe có thể đạt tốc độ lên đến 640 dặm

Đầy ngạc nhiên, MPGe được tính toán theo một cách rất khác nhau về MPG. Trong khi đó, MPG nhìn vào các nguồn năng lượng là xăng hoặc diesel. MPGe được tính trên một xe sử dụng điện làm nguồn năng lượng. Một cách đơn giản, nó quyết định thế nào đến một chiếc xe điện. Về mặt lý thuyết, bạn có thể đi du lịch trên một lần sạc nếu chiếc xe tích điện giống như gallon xăng hoặc diesel.