Toyota Tundra 2016-2017 bị thu hồi vì vấn đề an toàn

Theo chi tiết sơ bộ của hãng, chiến dịch an toàn bao gồm khoảng 73.000 xe trên toàn quốc, và mẫu xe liên quan được sản xuất vào năm 2016 và 2017.

0
688
Toyota Tundra 2016-2017 bị thu hồi vì vấn đề an toàn
Toyota Tundra 2016-2017 bị thu hồi vì vấn đề an toàn

Toyotais đang thu hồi mẫu xe bán tải Toyota Tundra ở Hoa Kỳ.

Theo chi tiết sơ bộ của hãng, chiến dịch an toàn bao gồm khoảng 73.000 xe trên toàn quốc, và mẫu xe liên quan được sản xuất vào năm 2016 và 2017.

Toyota Tundra 2016-2017 bị thu hồi vì vấn đề an toàn
Toyota Tundra 2016-2017 bị thu hồi vì vấn đề an toàn

Chúng được trang bị cản nhựa phía sau và khung cốt thép ở mỗi góc, có thể hư hỏng trong trường hợp xảy ra tai nạn, mà người sử dụng xe không nhận thấy, và nếu một người bước lên cản xe, một phần cản xe có thể tách ra, tăng nguy cơ chấn thương.

Toyota Tundra 2016-2017 bị thu hồi vì vấn đề an toàn
Toyota Tundra 2016-2017 bị thu hồi vì vấn đề an toàn

Toyota không thông báo bất kỳ thương tích đã được nhận được liên quan đến tình trạng này, nhưng nói rằng chủ sở hữu sẽ được thông báo qua thư bắt đầu từ giữa tháng hai. Bước tiếp theo chủ sở hữu lên lịch cuộc hẹn với một đại lý địa phương, chủ xe sẽ thay thế khung gia cố nhựa bằng khung mới làm từ thép, miễn phí. Hơn nữa, kỹ thuật cũng sẽ thay thế lớp bảo vệ cản sau, như là một phần của các biện pháp khắc phục.