Volkswagen cần cập nhật lại chương trình

0
455
Volkswagen cần cập nhật lại chương trình
Volkswagen cần cập nhật lại chương trình

Thông cáo báo chí: HÃNG VOLKSWAGEN

Thông cáo số: 0116-16 10_27_2016

Dòng xe ( Model):
[​IMG]Nội dung thông cáo ( Situation):

– Thông cáo này dành cho dòng xe Volkswagen cần cập nhật lại chương trình cho hệ thống ECM_TCM.

– Update Program. For ECM_TCM, For Shudder_Slight Hesitation.

Giải pháp (Correction): 

– Thực hiện các bước hướng dẫn đính kèm trong thông cáo.

– Following the instructions in the annoucement.

Hướng dẫn khắc phục chi tiết tại đây.