Volkswagen có cửa kính phía sau không hoạt động

0
811
Volkswagen có cửa kính phía sau không hoạt động
Volkswagen có cửa kính phía sau không hoạt động

Thông cáo báo chí: HÃNG VOLKSWAGEN

Thông cáo số: 6415-02

Dòng xe ( Model):
[​IMG]Nội dung thông cáo ( Situation):

– Thông cáo này dành cho dòng xe Volkswagen có cửa kính phía sau không hoạt động. Không mở/ đóng hoặc không di chuyển được kính xe.

– Rear Door Glass Inoperative. The rear glass cannot be opened / closed, the rear glass may slide down into the door, or the rear glass motor operates but the glass does not move..

Giải pháp (Correction): 

– Thực hiện các bước hướng dẫn đính kèm trong thông cáo.

– Following the instructions in the annoucement.

Hướng dẫn khắc phục chi tiết tại đây.