Volkswagen có hệ thống máy lạnh gây mùi khó chịu

0
439
Volkswagen có hệ thống máy lạnh gây mùi khó chịu
Volkswagen có hệ thống máy lạnh gây mùi khó chịu

Thông cáo báo chí: HÃNG VOLKSWAGEN

Thông cáo số: 8716-16 10_12_2016

Dòng xe ( Model):
[​IMG]Nội dung thông cáo ( Situation):

– Thông cáo này dành cho dòng xe Volkswagen có hệ thống máy lạnh gây mùi khó chịu.

– HVAC, Unpleasant Odor.

Giải pháp (Correction): 

– Thực hiện các bước hướng dẫn đính kèm trong thông cáo.

– Following the instructions in the annoucement.

Hướng dẫn khắc phục chi tiết tại đây.