Volkswagen ra mắt công ty con đầu tư phương tiện không khí thải

Có trụ sở tại Virginia, Công ty con Electrify America sẽ bước đầu sử dụng từ 40 đến 50 người và vẫn riêng biệt với các thương hiệu ô tô của Volkswagen.

0
867
Volkswagen ra mắt công ty con đầu tư phương tiện không khí thải
Volkswagen ra mắt công ty con đầu tư phương tiện không khí thải

Bộ phận Volkswagen Mỹ đã công bố, một công ty con quản lý 2 tỷ đô trong các khoản đầu tư phương tiện không khí thải. Công ty đóng vai trò là một phần trong quá trình giải quyết các vụ bê bối khí thải động cơ diesel.

Được gọi là Electrify America, công ty sẽ chia thành bốn khoảng đầu tư. Tức là 500 triệu đô mỗi 30 tháng. Và sẽ được yêu cầu để có được sự chấp thuận của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ và cơ quan môi trường California cho tất cả chi tiêu.

Volkswagen ra mắt công ty con đầu tư phương tiện không khí thải
Volkswagen ra mắt công ty con đầu tư phương tiện không khí thải

Có trụ sở tại Virginia, Công ty con Electrify America sẽ bước đầu sử dụng từ 40 đến 50 người và vẫn riêng biệt với các thương hiệu ô tô của Volkswagen.

Volkswagen cho biết công ty mới sẽ lắp đặt hơn 500 trạm sạc trên khắp nước Mỹ, trong đó 300 trạm sẽ ở trong 15 khu vực tàu điện ngầm trong khi 200 trạm khác sẽ tạo thành một mạng lưới xuyên quốc gia.

Ngoài ra, Electrify America sẽ thử nghiệm một số chương trình thí điểm tại thành phố California, thử nghiệm những thứ như một chương trình xe điện chia sẻ và dịch vụ đưa đón dựa trên ZEV.