Xe BMW có hiện tượng động cơ lì máy, không đạt công suất

0
443
Xe BMW có hiện tượng động cơ lì máy, không đạt công suất
Xe BMW có hiện tượng động cơ lì máy, không đạt công suất

Thông cáo báo chí: HÃNG BMW

Dòng xe: BMW 2 Series, 3 Series, 4 Series ( F22, F30, F30H, F32, F33, F34)

Thông cáo số: SI B16 06 16

Nội dung thông cáo: Thông cáo này dành cho dòng xe BMW có hiện tượng động cơ lì máy, không đạt công suất. Nguyên nhân có thể do áp suất từ bơm nhiên liệu trong thùng xăng hoạt động không đủ công suất.

Giải pháp: thay thế bơm nhiên liệu trong thùng với part và hướng dẫn đính kèm trong thông cáo này.

Hướng dẫn sửa chữa chi tiết tại đây!