Xe BMW có kiểm soát lỗi hệ thống: Cảnh báo va chạm phía trước bị lỗi, mã báo lỗi: 0X800AC4

0
550
Xe BMW có kiểm soát lỗi hệ thống: Cảnh báo va chạm phía trước bị lỗi, mã báo lỗi: 0X800AC4
Xe BMW có kiểm soát lỗi hệ thống: Cảnh báo va chạm phía trước bị lỗi, mã báo lỗi: 0X800AC4

Thông cáo báo chí: HÃNG BMW

Dòng xe:

Xe BMW có kiểm soát lỗi hệ thống: Cảnh báo va chạm phía trước bị lỗi, mã báo lỗi: 0X800AC4
Xe BMW có kiểm soát lỗi hệ thống: Cảnh báo va chạm phía trước bị lỗi, mã báo lỗi: 0X800AC4

Thông cáo số: SI B66 09 16

Nội dung thông cáo: Thông cáo này dành cho dòng xe BMW có kiểm soát lỗi hệ thống (CCM) được hiển thị bởi các lỗi sau:

– Cảnh báo va chạm phía trước bị lỗi.

– Phát hiện người đi bộ bị lỗi.

– Mã báo lỗi: 0X800AC4.

Nguyên nhân: do camera KAFAS không được gắn đúng vị trí của nó.

Giải pháp: kiểm tra vị trí camera KAFAS và gắn đúng vị trí của nó theo hướng dẫn đính kèm trong thông cáo.

Cách khắc phục chi tiết xem tại đây