Xe BMW có kiểm soát lỗi hệ thống CCM hiển thị đèn de bị lỗi

0
726
Xe BMW có kiểm soát lỗi hệ thống CCM hiển thị đèn de bị lỗi
Xe BMW có kiểm soát lỗi hệ thống CCM hiển thị đèn de bị lỗi

Thông cáo báo chí: HÃNG BMW

Thông cáo số: SI B63 05 15

Dòng xe: 

Xe BMW có kiểm soát lỗi hệ thống CCM hiển thị đèn de bị lỗi
Xe BMW có kiểm soát lỗi hệ thống CCM hiển thị đèn de bị lỗi

Nội dung thông cáo: Thông cáo này dành cho dòng xe BMW có kiểm soát lỗi hệ thống CCM hiển thị đèn de bị lỗi.

Nguyên nhân: bên trong ổ cắm bóng đèn bị chập mạch.

Giải pháp: kiểm tra bóng đèn có thể thay thế ổ cắm hoặc bóng đèn theo hướng dẫn đính kèm trong thông cáo.

Xem hướng dẫn khắc phục tại đây.