Xe BMW gặp tình trạng dự liệu thông tin giao thông không hoạt động

0
587
SI B 65 05 14
Xe BMW gặp tình trạng dự liệu thông tin giao thông không hoạt động gián đoạn hoặc liên tục

Thông cáo báo chí: HÃNG BMW

Thông cáo số: SI B65 05 14

Dòng xe ( Model): 

–  Tất cả dòng xe được đính kèm trong thông cáo.

–  All BMW are listed in the announcement.

Nội dung thông cáo ( Situation): 

– Thông cáo này dành cho dòng xe BMW gặp tình trạng dự liệu thông tin giao thông không hoạt động gián đoạn hoặc liên tục.

– The traffic information is intermittently or permanently inoperative.

^ Traffic flow is not displayed on the navigation map.

^ The traffic list is empty..

Nguyên nhân ( Cause): 

– Hệ thống Offboard Availability không có hoặc không gửi thông tin cho khách hàng. Hoặc tính năng thông tin giao thông không được kích hoạt chính xác

1. The Offboard Availability (backend) system is unavailable and is not sending traffic information.

2. The traffic information feature is not activated correctly..

Giải pháp (Correction): 

– Không thay thế bộ phận hay lập trình xe mà thực hiện các bước hướng dẫn đính kèm trong thông cáo.

– Do not replace parts, and do not program or code the vehicle.

Hướng dẫn khắc phục chi tiết tại đây.