Xe BMW sau khi kích hoạt PMA hay PDC thì hệ thống sẽ ngưng hoạt động và có mã báo lỗi: 0x481E4D

0
375
Xe BMW sau khi kích hoạt PMA hay PDC thì hệ thống sẽ ngưng hoạt động và có mã báo lỗi: 0x481E4D
Xe BMW sau khi kích hoạt PMA hay PDC thì hệ thống sẽ ngưng hoạt động và có mã báo lỗi: 0x481E4D

Thông cáo số: SI B66 05 15

Nội dung thông cáo: Thông cáo này dành cho dòng xe BMW sau khi kích hoạt PMA hay PDC thì hệ thống sẽ ngưng hoạt động. Kiểm soát lỗi hệ thống sẽ thông báo sự cố. Mã báo lỗi: 0x481E4D.

Nguyên nhân: lỗi phần mềm trong bộ PMA.

Giải pháp: điều chỉnh xe với phần mềm ISTA/P 3.56.3 hoặc phiên bản cao hơn theo hướng dẫn đính kèm trong thông cáo.

Hướng dẫn khắc phục tại đây.