Xe Land Rover 3 cửa hoặc 5 cửa có tiếng kêu khu vực sau xe

Dành cho các dòng xe Land Rover 3 cửa hoặc 5 cửa có tiếng kêu khu vực sau xe. Hướng dẫn cách tháo lắp các chi tiết cũng như khắc phục tiếng kêu.

0
589
Dành cho các dòng xe Land rover evoque 3 cửa hoặc 5 cửa có tiếng kêu khu vực sau xe. Hướng dẫn cách tháo lắp các chi tiết cũng như khắc phục tiếng kêu.
Dành cho các dòng xe Land rover evoque 3 cửa hoặc 5 cửa có tiếng kêu khu vực sau xe. Hướng dẫn cách tháo lắp các chi tiết cũng như khắc phục tiếng kêu.

Thông cáo báo chí: HÃNG LAND ROVER

Dòng xe: Land Rover

Thông cáo số: LTB00985NSA1

Nội dung thông cáo: Dành cho các dòng xe Land Rover 3 cửa hoặc 5 cửa có tiếng kêu khu vực sau xe. Hướng dẫn cách tháo lắp các chi tiết cũng như khắc phục tiếng kêu.

Xem cách khắc phục chi tiết tại đây.