Xe Land Rover có đèn báo động cơ phát sáng và mã lỗi P008B hiển thị trên hộp điều khiển động cơ

0
567
Xe Land Rover có đèn báo động cơ phát sáng và mã lỗi P008B hiển thị trên hộp điều khiển động cơ
Xe Land Rover có đèn báo động cơ phát sáng và mã lỗi P008B hiển thị trên hộp điều khiển động cơ

Thông cáo báo chí: HÃNG LAND ROVER
Dòng xe: Land Rover
Thông cáo số: LTB00749

Nội dung thông cáo: Thông cáo này dành cho dòng xe Land Rover có đèn báo động cơ phát sáng và mã lỗi P008B hiển thị trên hộp điều khiển động cơ. Nguyên nhân do có lỗi bên trong với cảm biến áp suất nhiện liệu bị thấp. Thông cáo này có đính kèm hướng dẫn sửa chữa, tháo lắp và thay thế dành cho kỹ thuật viên đã được đào tạo và trang bị công cụ đầy đủ.
Xem hướng dẫn cásh sửa chữa tại đây!