Xe Land Rover Evoque có động cơ hoạt động không ổn định. Mã lỗi P0301, P0302, P0303, P0304, và P0315

0
776
Xe Land Rover Evoque có động cơ hoạt động không ổn định. Mã lỗi P0301, P0302, P0303, P0304, và P0315
Xe Land Rover Evoque có động cơ hoạt động không ổn định. Mã lỗi P0301, P0302, P0303, P0304, và P0315

Thông cáo báo chí: HÃNG LAND ROVER

Dòng xe: Land Rover Evoque

Thông cáo số: LTB00756NAS1

Nội dung thông cáo: Thông cáo này dành cho dòng xe Land Rover Evoque có động cơ hoạt động không ổn định. Mã lỗi P0301, P0302, P0303, P0304, và P0315 trên hộp điều khiển động cơ. Nguyên nhân do chất lượng xăng không đảm bảo. Thông cáo này có đính kèm hướng dẫn sửa chữa, tháo lắp và thay thế dành cho kỹ thuật viên đã được đào tạo và trang bị công cụ đầy đủ.

Hướng dẫn sửa chữa chi tiết tại đây!