Xe Land Rover không đề được và có thông báo “Smart key not found”

Thông cáo này dành cho các xe Land Rover có hiện tượng không đề được và có thông báo “Smart key not found” trên màn hình tài xế.

0
781
Xe Land Rover Evoque không đề được và có thông báo “Smart key not found”
Xe Land Rover Evoque không đề được và có thông báo “Smart key not found”

Thông cáo báo chí: HÃNG LAND ROVER

Dòng xe: Land Rover

Thông cáo số: LTB005405

Nội dung thông cáo: Thông cáo này dành cho các xe Land Rover có hiện tượng không đề được và có thông báo “Smart key not found” trên màn hình tài xế.

Lưu ý: Thông cáo này có đính kèm hướng dẫn cách nâng cấp phần mềm trên một số hệ thống vì vậy chỉ dùng cho kỹ thuật viên chuyên nghiệp có đủ thiết bị và trình độ.

Để xem hướng dẫn khắc phục chi tiết, xem tại đây.