Xe ô tô máy dầu cũng phải đạt chuẩn Euro 4 từ đầu tháng 4/2017

Bộ GTVT vừa thông báo về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về áp dụng lộ trình kiểm soát khí thải đối với ôtô.

0
701
Xe ô tô máy dầu cũng phải đạt chuẩn Euro 4 từ đầu tháng 4/2017
Xe ô tô máy dầu cũng phải đạt chuẩn Euro 4 từ đầu tháng 4/2017

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 49 ngày 1/9/2011 của Thủ tướng. Từ năm 2011, Bộ GTVT đã phối hợp với các cơ quan có liên quan ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn; chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật, tập huấn nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ôtô, xe môtô, xe gắn máy. Trong các năm qua, Bộ GTVT đã kiểm soát theo lộ trình mức phát thải của mô tô, ô tô đáp ứng tiêu chuẩn mức Euro 2.

Bộ GTVT vừa thông báo về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về áp dụng lộ trình kiểm soát khí thải đối với ôtô.

Theo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), ngày 10/3/2017 Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc họp về áp dụng lộ trình khí thải ôtô: “Giữ nguyên lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ôtô sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới quy định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg. Riêng đối với ôtô chạy bằng nhiên liệu diezen cho phép thực hiện đến 31/12/2017 và giao Bộ GTVT đề xuất phương án”. Hiện Bộ GTVT đã và đang khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng đối với ôtô chạy bằng diesel, Bộ GTVT đã rà soát các căn cứ pháp lý để có đề xuất phương án áp dụng đối với ôtô chạy bằng nhiên liệu diesel, đảm bảo phù hợp các quy định pháp luật.

 Bộ GTVT đã dự tính khoanh vùng đối tượng, số lượng phương tiện sử dụng nhiên liệu diezen
Bộ GTVT đã dự tính khoanh vùng đối tượng, số lượng phương tiện sử dụng nhiên liệu diezen

Từ 1/1/2017 đến nay, Bộ GTVT áp dụng kiểm tra, chứng nhận, làm thủ tục đăng kiểm theo tiêu chuẩn khí thải mức Euro 4 đối với ôtô; mức Euro 3 đối với xe môtô hai bánh theo đúng lộ trình. Bộ GTVT cũng hoan nghênh một số doanh nghiệp đã chủ động thực hiện theo đúng lộ trình khí thải đã được quy định tại Quyết định 49.

Theo đó, có các trường hợp: theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, để sửa đổi, bổ sung một phần Quyết định số 49, cần ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung. Trường hợp giữ nguyên Quyết định 49 và để tháo gỡ tồn tại, vướng mắc cho doanh nghiệp theo đề xuất của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô VN (VAMA), giải pháp là cần có văn bản xử lý tình huống để áp dụng đối với các đối tượng cụ thể.

“Với phương án này, Bộ GTVT đã dự tính khoanh vùng đối tượng, số lượng phương tiện sử dụng nhiên liệu diesel tồn đọng đến 31/3/2017 (chẳng hạn loại xe có các căn cứ pháp lý để xác định được đưa về cửa khẩu, cảng… đến hết ngày 31/3/2017) để báo cáo Thủ tướng xem xét, giải quyết. Các đối tượng khác, báo cáo Thủ tướng xem xét phương án giải quyết phù hợp thực tế. Mục tiêu là vừa giải quyết các trường hợp tồn đọng và đảm bảo từ 1/1/2018 tất cả các loại ôtô đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức Euro 4”, nội dung thông báo nêu.

Bộ GTVT đã rà soát các căn cứ pháp lý để có đề xuất phương án áp dụng đối với ôtô chạy bằng nhiên liệu diezen.

Xe ô tô máy dầu cũng phải đạt chuẩn Euro 4 từ đầu tháng 4/2017
Xe ô tô máy dầu cũng phải đạt chuẩn Euro 4 từ đầu tháng 4/2017

Đối với trường hợp phương tiện sử dụng nhiên liệu diesel, khi có phương án giải quyết cụ thể, Bộ GTVT sẽ khẩn trương triển khai, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện”, thông cáo của Bộ GTVT nêu rõ.

“Bộ GTVT đang thực hiện đúng lộ trình về kiểm soát khí thải được quy định tại Quyết định số 49 của Thủ tướng. Các Bộ, ngành và doanh nghiệp đều có trách nhiệm giữ nguyên lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Về thủ tục kiểm tra chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô chạy bằng diesel, Bộ GTVT đã đề xuất cho thực hiện đến hết 31/12/2017 để doanh nghiệp có thời gian sản xuất, lắp ráp và có kế hoạch thích ứng, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.